REGULAMENT CONCURS TOHANI ROMANIA

“SALUTARI DE LA JAZZ IN THE PARK”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul concursului interactiv cu premii „Salutari de la Jazz in the Park” este SC TOHANI DISTRIBUTIE SRL, cu sediul in Gura Vadului, 107 300, jud Prahova, ORC J29/1937/2012, CIF RO 31040544.

Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi participanţii. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului pe site-ul www.tohaniromania.com şi este disponibil la cerere si via e-mail, prin completarea formularului de contact de pe site. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa public participanţii.

Acest concurs nu este sponsorizat, administrat sau asociat in mod direct cu Jazz in the Park.

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI

Concursul „Salutari de la Jazz in the Park” se desfăşoară în perioada 22 iunie – 1 iulie 2018, in cadrul evenimentului Jazz in the Park, Cluj-Napoca. Ultima zi in care se pot expedia cartile postale din Cluj-Napoca este luni, 2 iulie 2018.

SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

În perioada 22 iunie – 2 iulie, vă invităm să ne trimiteti salutari de la Jazz in the Park! Cautati cartile postale marca Tohani Romania in punctele de vanzare vin Jazz in the Park – Malul Somesului, Muzeul de Arta Cluj-Napoca si Parcul Central, expediati-le la adresa Tohani Romania mentionata pe spatele cartilor postale si puteţi câştiga unul dintre premiile puse la dispozitie.

Inscrierea la concurs se realizeaza pe baza cartilor postale primite la sediul Tohani Romania.

Câştigătorii vor fi desemnaţi dupa cum urmeaza:

– premiul cel mare: o excursie la Tohani pentru doua persoane: prin tragere la sorţi din randul participantilor inscrisi.

– 50 sticle Siel Rose, acordate primilor 50 persoane inscrise care au trimis cartile postale.

SECŢIUNEA 4. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE

Premiile constau în :

– premiul cel mare: o excursie la Tohani pentru doua persoane, cu o noapte de cazare inclusa + vizita si degustare.

– 50 sticle Siel Rose, acordate primilor 50 persoane inscrise care au trimis cartile postale.

Lista castigatorilor va fi anuntata in termen de max. 15 zile de la data incheierii concursului, pe site-ul oficial www.tohaniromania.com si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/tohaniromania/.

Pentru a intra în posesia premiilor, câştigătorii trebuie să trimită, in termen de max 15 zile de la data anuntarii listei, datele de contact (nume complet, adresă, număr de telefon) la adresa de email tohani.events@gmail.com.

Premiile nu pot fi convertite în bani.

Tohani Romania va suporta eventualele costuri legate de transport al premiilor de la categoria numarul 2. Castigatorii premiului cel mare isi vor asigura pe cont propriu transportul la Tohani.

În cazul în care unul sau mai mulţi câştigători nu confirmă datele de contact sau renunţă la premiu, Tohani Romania îşi rezervă dreptul de a oferi premiul altor participanti la concurs.

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, cu excepţia angajaţilor Tohani Romania precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul IV inclusiv.

În cazul constatării unor neconcordante cu aceasta regula, participanţii respectivi vor fi descalificaţi.

SECŢIUNEA 6. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

TOHANI DISTRIBUȚIE S.R.L. se aliniază Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR” ) aplicabil din data de 25 mai 2018.

Prin înscrierea la concurs, prin modalitatea de trimitere a cărților poștale, participanții își exprimă acordul ca datele lor personale (nume și prenume, adresă, e-mail, telefon + CNP în cazul castigatorilor confirmati) să fie prelucrate de Organizator în scopul concursului.

Respectarea confidențialității și protecția datelor personale reprezintă principii fundamentale cărora TOHANI DISTRIBUȚIE S.R.L. a înțeles să le ofere importanța și atenția cuvenită deoarece fără înțelegerea, conștientizarea și implementarea lor, activitatea noastră curentă nu se va putea conforma cerințelor Regulamentului european anterior amintit.

Datele cu caracter personal ale participanților înscriși la concurs vor fi stocate în format tipărit și format electonic pentru o perioadă de 1 an de zile de la finalizarea concursului, pentru scopul validării tuturor participanților la concurs dar și în scop de marketing, organizatorul putând trimite participanților care și-au exprimat opțiunea în acest sens comunicări promoționale și de marketing.

TOHANI DISTRIBUȚIE S.R.L. nu va distribui datele personale care aparțin participanților către terțe persoane, cu excepția terților imputerniciți/procesatori cu care sunt încheiate acordului de confidențialitate și cărora Organizatorul le poate transmite datele participanților pentru îndeplinirea obligațiilor sale legale ( de ex. serv de contabilitate)

SECŢIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.tohaniromania.com şi poate fi solicitatat via e-mail de catre persoanele interesate de concurs, prin completarea formularului de contact.

Regulament întocmit în data de 20 iunie 2018.